بررسی تأثیر پارامترهای محیطی بر اکوسیستم‌های مانگرو با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مرتضی شریف؛ سارا عطارچی

دوره 45، 114-115 ، مهر 1400، ، صفحه 97-107

http://dx.doi.org/10.30467/nivar.2021.146141

چکیده
  جنگل‌های مانگرو طی دو دهه اخیر در پی تغییرات الگو‌های پارامترهای اقلیمی با چالش‌های جدی‌ مواجه شده‌اند. از این رو، پایش و بررسی‌ مداوم این اکوسیستم­ها در سطوح محلی و منطقه‌ای به­ منظور اولویت‌بندی اقدامات مدیریتی و فراهم کردن زیرساخت‌های مطلوب برای کاهش ویا جلوگیری از این تنش‌ها ضروری است. برای این هدف در این تحقیق، تغییرات ...  بیشتر