دوره و شماره: دوره 40، 92-93 - شماره پیاپی 92، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-86 

مقاله ترویجی

5. ارزیابی بهره‌برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

صفحه 43-52

10.30467/nivar.2016.40806

غلامعباس فلاح قالهری؛ مهناز رستمیان