تعداد مقالات: 216
2. توسعه پایدار و توان اقلیمی

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-2

10.30467/nivar.2017.57662

داود پرهیزکار


3. شناسایی مسیرهای عبور گرد و خاک جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: گرد و خاک 30 خرداد 1391)

دوره 42، 100-101، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

10.30467/nivar.2018.65934

زهرا خیراندیش؛ جواد بداق جمالی؛ بهزاد رایگانی


6. بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-12

10.30467/nivar.2019.156227.1116

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


8. تحلیل روند پدیده هواشناختی گردوغبار در ایستگاه هواشناسی تبریز طی دوره 1951 تا 2011

دوره 38، 85-84، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-10

عاطفه حسینی صدر؛ غلام حسن محمدی؛ منیژه حسینی صدر


9. مطالعه موردی تحلیل عینی از طریق طرحوارة بارنز

دوره 37، 83-82، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-12

لیلا امینی؛ ابراهیم میرزائی؛ غلامرضا خاکیان دهکردی


10. تحلیل روابط عوامل مکانی و روزهای برفی در ایران

دوره 37، 81-80، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-14

ساره فرامرزی فرد؛ محسن قاسمی


11. روند تغییرات پوشش برف در مناطق برف‌خیز ایران با استفاده از داده‌های سنجنده مدیس

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-10

هادی ابراهیمی؛ ابوالحسن غیبی؛ حسین ملکوتی


12. نواحی بارشی استان کردستان

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-14

پیمان محمودی؛ عرفان مؤمن پور سورجانی


13. مروری بر جزییات فیزیکی طرحواره‌های پارامتره سطح در مدل پیش بینی عددی وضع هوا

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-10

مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد؛ ، سهراب حجام؛ رباب مشایخی


14. پهنه‌بندی شمال‌غرب ایران براساس مشخصات بارش

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-14

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی


15. راستی آزمایی برونداد مدل WRF برای بارندگی بر روی کشور ایران در دوره فوریه تا انتهای می سال 2009

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-10

زینب ذاکری؛ مجید آزادی؛ فاطمه صحرائیان


16. الگوهای جوی بزرگ مقیاس و همدیدی برف‌های سنگین استان گیلان

دوره 39، 88-89، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-14

10.30467/nivar.2015.13443

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ الهه اولاد


17. مقایسه سری‌های مقادیر حد و جزئی بارش‌های حداکثر روزانه جهت تعیین بهترین توزیع احتمالاتی (مطالعه موردی استان تهران)

دوره 39، 90-91، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-14

10.30467/nivar.2015.14599

حسین ملکی نژاد؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ اعظم جایدری؛ سمیه شاطر آبشوری


18. بررسی برخی شرایط همدیدی هنگام وقوع پدیده گردوغبار30 ژوئن 2008 در نیمه غربی کشور

دوره 40، 92-93، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-13

10.30467/nivar.2016.40760

مجتبی میهن پرست؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکواتی


20. تاریخچه هواشناسی

دوره 1، شماره 12، پاییز و زمستان 1339، صفحه 3-5


21. روز جهانی هواشناسی

دوره 2، شماره 14، بهار و تابستان 1341، صفحه 3-4


23. بررسی تغییرات سرعت باد در ارتفاع ده متری از سطح زمین در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور در دوره اقلیمی 1951-2000

دوره 31، 62-63، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-20

فاطمه رحیم زاده؛ نوشین محمدیان؛ سید جمال اکبری نژاد


24. بررسی رابطه عوامل آب و هوایی و مراحل فنولوژیک گندم در استان گلستان

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-20

محمد اسماعیل اسدی؛ پریسا شاهین رخسار احمدی؛ معصومه صالحی؛ مهدی کلاته عربی؛ مریم نیکزادفر


25. شبیه‌سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

دوره 32، 66-67، پاییز و زمستان 1386، صفحه 7-25

راهله مدیریان؛ ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان