موضوعات = آب و هوا
تعداد مقالات: 4
1. ارائه برنامه راهبردی بهره وری مصرف آب در کشور به منظور سازگاری با تغییراقلیم

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 13-26

10.30467/nivar.2019.171293.1122

شادیه حیدری تاشه کبود؛ سید اسعد حسینی


3. تحلیل ترمودینامیکی بارش‌های فرین غرب ایران و ارائه الگوی ناپایداری برای این منطقه

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-60

10.30467/nivar.2017.51898

شهاب شفیعی؛ غلامعلی مظفری؛ فاطمه قادری