موضوعات = هواشناسی کشاورزی
تعداد مقالات: 7
2. امکان‌سنجی آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل‌های گیاهی برای پیش‌بینی عملکرد و طول دوره‌های رشد گندم

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-112

10.30467/nivar.2019.142730.1102

فاطمه صفری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


3. تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-122

10.30467/nivar.2019.141476.1101

مریم عبدالله زاده؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بهنام آبابایی؛ بیژن نظری


4. بررسی عملکرد الگوریتم هیبریدی کرم شب تاب و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی مقادیر تبخیر روزانه

دوره 42، 100-101، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-34

بابک محمدی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی


6. تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم

دوره 39، 88-89، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-72

10.30467/nivar.2015.14556

نیلوفر محمودی؛ علیرضا کرباسی؛ ناصر شاهنوشی


7. تحلیل بارندگی کرج به منظور تعیین تاریخ کاشت گندم دیم

دوره 30، 58-59، پاییز و زمستان 1384، صفحه 95-103

کیوان نوحی