موضوعات = خشکسالی
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه شاخص‌های خشکسالی هواشناسی در استان مازندران

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-78

10.30467/nivar.2019.134702.1092

ولی الله کریمی؛ داود اکبری نودهی


2. پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-40

10.30467/nivar.2018.135502.1094

فاطمه عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


3. پایش خشکسالی بر اساس شاخص‌ماهواره‌ای (SDI) و داده‌های سنجنده TRMM (مطالعه موردی : استان خراسان رضوی)

دوره 42، 102-103، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-30

10.30467/nivar.2018.125918.1085

مژده سلیمی فرد؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ عادل سپهر؛ لیلا ثابت دیزاوندی


6. اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگرد ها بر شهروندان کرمانشاه

دوره 40، 94-95، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-44

10.30467/nivar.2016.42653

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ فرشته لطفی؛ اکرم مرادی


8. بررسی خشکسالی و روند آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 30، 58-59، پاییز و زمستان 1384، صفحه 73-94

اکرم هدایتی دزفولی


9. تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک به روش دمارتن

دوره 30، 56-57، بهار و تابستان 1384، صفحه 33-55

طاهره انصافی مقدم