کلیدواژه‌ها = کارون
تعداد مقالات: 2
1. پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-40

10.30467/nivar.2018.135502.1094

فاطمه عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


2. تحلیل پارامترهای کیفی شیمیایی رودخانه کارون و تاثیرگرد وخاک خوزستان بر آن

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-35

10.30467/nivar.2017.45119

سعید عظیمی؛ مهدی اژدری مقدم؛ سیدآرمان هاشمی منفرد