کلیدواژه‌ها = تغییر پذیری اقلیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات سرعت باد در ارتفاع ده متری از سطح زمین در تعدادی از شهرهای بزرگ کشور در دوره اقلیمی 1951-2000

دوره 31، 62-63، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-20

فاطمه رحیم زاده؛ نوشین محمدیان؛ سید جمال اکبری نژاد