کلیدواژه‌ها = بارش سنگین
تعداد مقالات: 2
2. شبیه‌سازی رویدادهای بارش‌ حدی همراه با بی‌هنجاری سرد در منطقه تهران

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-16

10.30467/nivar.2019.87087

سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی