کلیدواژه‌ها = ArcGIS
تعداد مقالات: 4
3. بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع در زابل

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-34

یعقوب دین پژوه


4. پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-52

تقی طاوسی؛ قدیر دل آرا