کلیدواژه‌ها = گلباد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل انرژی باد در استان لرستان جهت احداث توربین های بادی

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-26

10.30467/nivar.2019.114727.1076

راضیه پیله وران؛ محمد ناصر هاشمی؛ جهانبخش مرادی؛ بهمن محمدی مقدم؛ رامین فرهنگی؛ حسین مسعودی


2. تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی همدیدی

دوره 38، 85-84، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-44

فرشته کمیجانی؛ علی نصرالهی؛ نرگس نظری؛ شهرزاد ناهید