کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق
تعداد مقالات: 4
2. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-58

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله


3. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله


4. بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع در زابل

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 23-34

یعقوب دین پژوه