کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 12
1. بررسی روند تغییرات دمای سالانه، فصلی و ماهانه حوضه کارون بزرگ با استفاده از روش TFPW-MK

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

10.30467/nivar.2019.156227.1116

سجاد شاکریان؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ حامد نقوی


2. تحلیل روند میانگین دما و بارش سالانه در ایران برای دوره 1988 تا 2017 میلادی

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-49

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


4. بررسی روند تغییرات پارامتر دما در ایستگاه شهرکرد

دوره 41، 98-99، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-82

10.30467/nivar.2017.51907

زینب احمدی مقدم؛ محمدرضا نوری امامزاده ئی


5. آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی تهران طی دوره 1984-2014

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 36-45

10.30467/nivar.2017.45153

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


9. ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-62

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی


10. بررسی روند چند پارامتر اقلیمی در ایستگاه اصفهان طی سال‌های 1951 تا 2005

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-36

علیرضا محمودی؛ عبدالرسول زارعی؛ احسان بیژن زاده


11. پهنه‌بندی اقلیمی‌استان قزوین

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-66

اکرم هدایتی دزفولی؛ ، رضا کاکاوند


12. بررسی رابطه عوامل آب و هوایی و مراحل فنولوژیک گندم در استان گلستان

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-20

محمد اسماعیل اسدی؛ پریسا شاهین رخسار احمدی؛ معصومه صالحی؛ مهدی کلاته عربی؛ مریم نیکزادفر