کلیدواژه‌ها = تداوم
تعداد مقالات: 1
1. پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-40

10.30467/nivar.2018.135502.1094

فاطمه عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان