کلیدواژه‌ها = بارش
تعداد مقالات: 18
3. تحلیل روند میانگین دما و بارش سالانه در ایران برای دوره 1988 تا 2017 میلادی

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 36-49

10.30467/nivar.2019.184059.1128

فاطمه عباسی؛ منصوره کوهی؛ یاشار فلامرزی؛ زهره جوانشیری؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان


6. ارزیابی روش های درون‌یابی بارش سالانه و فصلی در دشت مشهد

دوره 42، 100-101، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-20

سعید صبوری نوقابی؛ سعید گلیان؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ ارنستو لوپز بائزا


7. ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین

دوره 42، 100-101، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-58

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


10. شناسایی و تحلیل همدیدی- دینامیکی الگوهای جوی سیلاب آبان 1394 در استان‌های ایلام و لرستان

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-27

10.30467/nivar.2017.48071

وحید سلامتی هرمزی؛ کمال امیدوار؛ رضا کاوسی؛ مجتبی حمزه نژاد


11. آشکارسازی روند تغییرات دما و بارش سالانه و فصلی تهران طی دوره 1984-2014

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 36-45

10.30467/nivar.2017.45153

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


12. ارزیابی عملکرد مدلWRFبا نُه پیکربندی فیزیکی مختلف برای پیش‌بینی بارش زمستانه جنوب‌غرب ایران

دوره 39، 90-91، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-26

10.30467/nivar.2015.14598

سوزان ساسانیان؛ مجید آزادی؛ حسن عسگری شیرازی؛ ابراهیم میرزائی


13. تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم

دوره 39، 88-89، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-72

10.30467/nivar.2015.14556

نیلوفر محمودی؛ علیرضا کرباسی؛ ناصر شاهنوشی


14. نواحی بارشی استان کردستان

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-14

پیمان محمودی؛ عرفان مؤمن پور سورجانی


15. پهنه‌بندی شمال‌غرب ایران براساس مشخصات بارش

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-14

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی


16. تغییرات مکانی الگوهای توزیع فراوانی بارش ایران زمین

دوره 33، 68-69، بهار و تابستان 1387، صفحه 72-85

حسین عساکره


17. پیش بینی دوره های خشکو تر با استفاده از رابطه دما و بارندگی در منطقه تبریز

دوره 31، 62-63، پاییز و زمستان 1385، صفحه 68-83

مهدی اصلاحی؛ رشید سعیدآبادی


18. بررسی خشکسالی و روند آن در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 30، 58-59، پاییز و زمستان 1384، صفحه 73-94

اکرم هدایتی دزفولی