کلیدواژه‌ها = خرم‌آباد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش های برآورد تابش خورشیدی برای محاسبه تبخیرتعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: خرم آباد)

دوره 42، 102-103، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-72

زینب میخک بیرانوند؛ امیر سلطانی محمدی؛ مریم صارمی