کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تعداد مقالات: 4
1. شبیه سازی انتشار آلاینده های هسته ای در جو با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی در یک حادثه فرضی در نیروگاه بوشهر

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 42-53

10.30467/nivar.2020.200610.1140

امیر خانجانی بیجارگاه؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ بهزاد لایقی


3. امکان‌سنجی آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل‌های گیاهی برای پیش‌بینی عملکرد و طول دوره‌های رشد گندم

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-112

10.30467/nivar.2019.142730.1102

فاطمه صفری؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


4. بررسی عملکرد الگوریتم هیبریدی کرم شب تاب و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی مقادیر تبخیر روزانه

دوره 42، 100-101، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-34

بابک محمدی؛ محمد علی قربانی؛ اسماعیل اسدی