کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 10
1. اثر تغییراقلیم بر سلامت در اقلیم های مختلف ایران

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 110-116

10.30467/nivar.2020.107535

حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی؛ علیرضا شکیبا؛ حسن رفیعی؛ مهدی نوروزی


2. اثرات محتمل تغییر اقلیم بر دماهای حدی بیشینه ایران تحت سناریوهای RCP طی قرن بیست و یکم

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 85-96

10.30467/nivar.2020.107398

مجید چراغعلی زاده؛ رسول همتی؛ سجاد عسگری


3. بررسی همدیدی موج گرمای آوریل 2008 ایران

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-118

10.30467/nivar.2019.168743.1119

هنگامه شیراوند؛ فرشته رضایی؛ علیرضا شکیبا


4. پیش‌نگری فراسنج های اقلیمی کشور با بکارگیری مدل های گردش کلی سری CMIP5: دوره 2100-2020

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 62-71

10.30467/nivar.2019.142745.1103

ایمان باباییان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان؛ ابراهیم میرزایی


6. واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

دوره 40، 94-95، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-34

10.30467/nivar.2016.42613

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی


8. بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

دوره 37، 81-80، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی


9. روند تغییرات پوشش برف در مناطق برف‌خیز ایران با استفاده از داده‌های سنجنده مدیس

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-10

هادی ابراهیمی؛ ابوالحسن غیبی؛ حسین ملکوتی


10. شناسایی تغییرات رژیم بارشی ایران در دهه های اخیر

دوره 35، 73-72، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-66

معصومه مقبل؛ محمود داوودی؛ ابوالفضل نیستانی؛ فرحناز تقوی