کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
تعداد مقالات: 5
2. پهنه بندی دماهای کمینه و بیشینه در ایران به روش رگرسیون چند متغیره

دوره 43، 106-107، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-35

10.30467/nivar.2019.176677.1126

ابراهیم اسعدی اسکویی؛ سعیده کوزه گران؛ مسعود حقیقت


4. بررسی و پیش‌بینی توزیع زمانی و مکانی آغاز و خاتمه یخبندان در شمال ایران

دوره 39، 90-91، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-36

10.30467/nivar.2015.15691

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری


5. تحلیل روابط عوامل مکانی و روزهای برفی در ایران

دوره 37، 81-80، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-14

ساره فرامرزی فرد؛ محسن قاسمی