کلیدواژه‌ها = شاخص رطوبت محصول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارآیی شاخص رطوبت محصول در پایش خشکسالی

دوره 41، 96-97، بهار و تابستان 1396، صفحه 54-57

10.30467/nivar.2017.47988

مجتبی ذوالجودی