کلیدواژه‌ها = اردبیل
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل

دوره 34، 71-70، پاییز و زمستان 1389، صفحه 47-52

تقی طاوسی؛ قدیر دل آرا