کلیدواژه‌ها = کرمانشاه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات انواع بارش و آشکارسازی تأثیر رطوبت نسبی و دما بر آن‌ها (ایستگاه کرمانشاه)

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-72

سعید بسطامی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری


2. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-58

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله


3. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله