نویسنده = اصغر مولایی‌پارده
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و پهنه‌بندی توان‌های اقلیمی استان خوزستان به منظور استفاده از انرژی خورشیدی

دوره 40، 92-93، بهار و تابستان 1395، صفحه 14-22

10.30467/nivar.2016.40784

فرامرز خوش‌اخلاق؛ اصغر مولایی‌پارده؛ محمدمهدی آبادی جو