نویسنده = عباس رنجبر
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عوامل دینامیکی و همدیدی موثر در رخداد بارش سنگین برف در استان تهران مطالعه موردی: ژانویه 2018

دوره 44، 110-111، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-41

10.30467/nivar.2019.197351.1136

زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ پرویز رضازاده؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


2. بررسی موردی چگالی هوا و فشار بخار آب سطح زمین در ایران

دوره 44، 110-111، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-12

10.30467/nivar.2020.220462.1151

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


3. بررسی پدیده گردوخاک و عوامل موثر بر آن در منطقه خاورمیانه با رویکرد لزوم انجام اقدامات کاهشی تغییر اقلیم

دوره 44، 108-109، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-67

10.30467/nivar.2020.106249

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ عباس رنجبر


5. بررسی موردی بارش‌های سیل‌آسا در ماه مارس 2019

دوره 43، 104-105، بهار و تابستان 1398، صفحه 72-87

10.30467/nivar.2019.90510

محمد مرادی؛ عباس رنجبر


6. بررسی برخی شرایط همدیدی هنگام وقوع پدیده گردوغبار30 ژوئن 2008 در نیمه غربی کشور

دوره 40، 92-93، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-13

10.30467/nivar.2016.40760

مجتبی میهن پرست؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکواتی