نویسنده = هوشمند عطایی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

دوره 38، 87-86، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-62

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی


2. بررسی تغییر اقلیم استان مرکزی به روش من- کندال

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-48

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی