نویسنده = مریم احمدی
تعداد مقالات: 3
1. برآورد انرژی باد و کاربرد آن در مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه

دوره 36، 79-78، پاییز و زمستان 1391، صفحه 11-24

علی بافکار؛ آرش آذری‌؛ مریم احمدی


2. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 36، 77-76، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-58

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله


3. تغییرات زمانی و مکانی ضریب طشتک تبخیر در استان کرمانشاه

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 57-66

مریم احمدی؛ بهمن فرهادی بانسوله