نویسنده = پروین غفاریان
تعداد مقالات: 3
1. الگوهای جوی بزرگ مقیاس و همدیدی برف‌های سنگین استان گیلان

دوره 39، 88-89، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-14

10.30467/nivar.2015.13443

پروین غفاریان؛ نفیسه پگاه فر؛ الهه اولاد


2. شبیه سازی گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدل WRF/Chem (مطالعه موردی: 26 تا 28 مارس 2010)

دوره 38، 85-84، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

الهام مبارک حسن؛ پروین غفاریان؛ کتایون ورشوساز؛ مجید آزادی


3. معرفی مدل طیفی فشارگرای21 T- برای پیش بینی میدان ژئوپتانسیل

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 11-16

محمدتقی زمانیان؛ پروین غفاریان